Elektroniczny obieg dokumentów: co to jest i dlaczego warto skorzystać


Elektroniczny obieg dokumentów oznacza oprogramowanie komputerowe, które pozwala na proste i przyjemne przetwarzanie wszelkich dokumentów i wprowadzanie ich do środowiska komputerowego. Wszelkie przetworzone informacje są dostępne uprawnionym osobom, które mogę szybko przekazywać je innym pracownikom – dzięki temu zwiększając efektywność pracy w całej firmie.

Workflow program to system, który pomoże w bardzo prosty sposób wprowadzić system obiegu dokumentów w każdej instytucji czy przedsiębiorstwie. Elastyczność tego oprogramowania pozwala na dostosowanie wszelkich ustawień pod indywidualne potrzeby użytkownika, dzięki czemu sprawdzi się w każdej branży i działalności. Wprowadzenie tego oprogramowania pozwoli zapobiec wielu problemom we współczesnych firmach, do których zaliczamy:

  • długi czas przetwarzania dokumentów (kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie)
  • konieczność osobistego nadzoru nad każdym etapem projektu (sprawdzanie wyników, ponaglanie pracowników)
  • strata czasu w przypadku zgubienia dokumentacji lub jej części

System obiegu dokumentów spowoduje, że wszystkie informacje dostępne będą w pamięci programu, dzięki czemu są trwałe i zawsze w jednym miejscu. Dodatkowo osoby nadzorujące mogą sprawdzać postępy bezpośrednio z poziomu programu – bez konieczności każdorazowego kontaktowania się z pracownikami.

  • Tomasz Matuszczyk
  • 26/08/2014
  • 0
  • Elektroniczny obieg dokumentów, System obiegu dokumentów

Dodaj komentarz