Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.2


1. Wprowadzono obsługę FileStream dla nowych baz danych systemu Sekretariat


Od wersji 3.2 został zmieniony silnik baz danych. System współpracuję od wersji Microsoft SQL Serwer 2008. Wprowadzono wymagana opcję FileStream – przechowywania załączników w bazach danych. Więcej informacji możemy odnaleźć na stronach Microsoftu
FileStream przechowywanie danych w systemie plików


2. Przeciąganie drag n drop na załącznikach Dziennika korespondencji


Dla wszystkich załączników wprowadzono możliwość przeciągania załączników na formatkę dokumentu.

Drag n Drop

3. Dodanie nowych funkcjonalności dla systemu Ofert


Dodano nowe pola do dokumentu oferty:

 • Nr umowy dodatkowy – pole tekstowe
 • Spółka – pole słownikowe
 • MPK – pole słownikowe
 • Miasto – pole słownikowe
 • Wypowiedzenie – pole słownikowe
 • Waloryzacja – pole liczbowe
 • Data waloryzacji – pole daty czasu
Umowy Sekretariat

Wprowadzono nowe zakładki

Aneksy do umów

Umowy Aneksy

Osoby kontaktowe

Umowy Osoby

 • Tomasz Matuszczyk
 • 11/03/2014
 • 0
 • Obieg dokumentów, Systemy IT, Sekretariat WorkFlow

Dodaj komentarz