Przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji 3.4


1. Notatki w korespondencji


W korespondencji otrzymanej jak i wysłanej wprowadzono funkcjonalność dodawania notatek do poszczególnych rekordów.

Notatki w korespondencji

2. Sygnatura czasu kontrolka przeliczająca dni


Wprowadzono kontrolkę, która automatycznie przelicza dni. W konfiguracji istnieje możliwość ustawienia czy daty mają być liczone, jako kalendarzowe czy biznesowe.

Sygnatura czasu

Administracja- Opcje - Parametry programu

Administracja sygnatura

3. Otwieranie korespondencji z karty kontrahenta


Klikając podówjnie lewym klawiszem myszki możemy przeglądać korespondencję powiązaną z kontrahentem.

Otwieranie korespondencji

4. Zapisywanie widoku w Terminarzach


Zmieniając rodzaj wyświetlania kalendarzy system zapisuje i pamięta ostatni wybrany widok.

Terminarz elektroniczny

5. Zmiana statusu


Wprowadzono funkcje grupowej zmiany statusów korespondenji otrzymanej. Funkcjonalność może mieć zastosowanie jeżeli w codziennej pracy korespondencja papierowa przekazywana jest pomiedzy wydziałami lub zewnętrznymi podmiotami. Np. recepcja w firmie odpowiedzialna jest za rejestrację korespondencji w systemie a następnie całość przekazywana jest do sekretariatu. Drugi przykład faktury wprowadzone w systemie przekazywane są do zewnętrznej księgowości.

Zmiana statusu

6. W wysyłce seryjnej dodano pola: temat, przekazano do, data przesyłki


Wysyłka seryjna

7. Dodano kolumny związane z adresem korespondencji do widoku listy kontrahentów.


Kolumny kontrahenci

8. Wartość domyślna dla ilości dni w obiegu


Administracja – Opcje – Parametry programu dodano paramtery dzięki któremu możemy wpisać domyślną wartość dla sygnatury czasu korespondencji otrzymanej. Podczas tworzenia nowej korespondencji system automatycznie dodawać będzie ilość dni do sygnatury czasu.

Ilość dni w obiegu

9. Dodanie kolumny Załączniki oraz Notatki dla Listy korespondencji otrzymanej oraz wysłanej.


Kolumna załaczniki

  • Tomasz Matuszczyk
  • 26/11/2015
  • 0
  • Sekretariat Firma, Sekretariat WorkFlow

Dodaj komentarz