Ewidencja wyposażenia program
Sekretariat Firma

Ewidencja wyposażenia Program

Rozwiązanie do ewidencji wyposażenia pozwala w łatwy i szybki sposób zarzadzanie dowolnymi elementami wyposażenia firmy. Program wspiera prowadzenie ewidencji zasobów stanowiących wyposażenie pracowników lub kontrahentów. Podczas przypisania zasobu do osoby operator ma możliwość wydruku protokołu przekazania zasobu.  Wszystkie wydruki mogą być edytowane i dostosowane do potrzeb klienta, bezpośrednio w programie. Przypisywanie zasobów odbywa się za pomocą techniki „przeciągnij – upuść” co znacznie ułatwia zarządzanie bazą ewidencji wyposażenia. Ewidencja wyposażenia program to narzędzie do zarządzania wyposażeniem, obsługuje proces monitorowania i rejestrowania informacji dotyczących posiadanych przez instytucję lub organizację aktywów, takich jak urządzenia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, narzędzia itp.

Program Sekretariat moduł Ewidencja to łatwy w obsłudze system wspomagający ewidencjonowanie i obsługę składników wyposażenia firmy. Ewidencja wyposażenia ułatwia kontrolę nad posiadanym sprzętem komputerowym (wraz z jego podzespołami), licencjami na oprogramowanie i innymi elementami wyposażenia. Każdy składnik może być szczegółowo opisany (nr seryjny, stan techniczny, data zakupu, nr faktury, osoba odpowiedzialna, lokalizacja itp.). Ewidencja wyposażenia daje ponadto możliwość generowania różnego rodzaju zestawień, raportów i dokumentów, a także eksport i archiwizację wprowadzonych danych.

Pobierz demo

Pobierz program

video prezentacje

Zobacz video prezentacje

Informacje o cenie

Czego potrzebujesz ?

Masz pytanie?

Napisz do nas

Galeria systemu Sekretariat

Wybrane zdjęcia z systemu ewidencji wyposażenia

Sekretariat Firma Ewidencja wyposażenia

Podstawowe funkcje programu ewidencja wyposażenia

Definiowanie dowolnych typów ewidencji wyposażenia
Łatwe przypisywanie ewidencji do pracowników za pomocą techniki „przeciągnij - upuść”
Drukowanie etykiety ewidencji w formacie kodu kreskowego
Proste i szybkie filtrowanie listy ewidencji wyposażenia
Duża liczba pól opisowych wyposażenia
Możliwość konfiguracji formularza wyposażenia, poprzez ukrywanie oraz zmianę rozmieszczenia pól na formularzu

Kiedy trzeba wdrożyć system ewidencji wyposażenia?

Ewidencja wyposażenia w programie dziennik korespondencji

01

Ewidencja wyposażenia powinna być prowadzona wszystkich przedsiębiorstwach, w którym występuje jakakolwiek sprzęt lub maszyny, które są używane do prowadzenia działalności gospodarczej. Taki rejestr powinien być prowadzona od momentu zakupu lub przyjęcia sprzętu do używania i aktualizowana w miarę postępujących zmian. Wykaz wyposażenia jest także ważny dla celów podatkowych, ponieważ może być używana do ustalenia wartości sprzętu i określenia, czy można odzyskać podatki od jego zakupu lub modernizacji.

02

Rejestracja wyposażenia przy użyciu ewidencji wyposażenia jest obowiązkowym elementem prowadzonej działalności w sytuacji gdy przedsiębiorcy w swoim majątku posiadają składniki, które nie są środkami trwałymi.

03

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z treścią par. 4 niniejszego rozporządzenia osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – oraz ewidencji wyposażenia.

Co wprowadzamy do programu ewidencji wyposażenia
Sekretariat Ewidencja wyposażenia

Co należy ująć w programie ewidencji wyposażenia?

W ewidencji wyposażenia należy ująć wszelkiego rodzaju aktywa trwałe, takie jak maszyny, sprzęt, meble, samochody, maszyny i urządzenia biurowe, oprogramowanie, systemy informatyczne, a także wszelkiego rodzaju środki trwałe. Należy również ująć w ewidencji amortyzowane aktywa trwałe, które zostały zakupione w celu długoterminowego wykorzystania w przedsiębiorstwie.

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami o podatku dochodowym do środków trwałych. Oznacza to, że składnikiem wyposażenia który musi zostać wprowadzony do ewidencji wyposażenia jest majątek który spełnia łącznie dwa warunki: przewidywany okres używania jest krótszy niż jeden rok,wartość jego nabycia lub wytworzenia przekracza 1500 zł.

Ewidencja wyposażenia program to system, w którym przechowywane są informacje dotyczące wyposażenia i aktywów materialnych należących do instytucji, organizacji lub firmy. Ten rodzaj programu służy do skatalogowania, śledzenia i zarządzania różnymi rodzajami wyposażenia, takimi jak urządzenia elektroniczne, meble, pojazdy, sprzęt biurowy itp.

Przepisy nie określają wzoru ewidencji wyposażenia, wskazują jednak na jej niezbędne elementy takie jak:

 • numer kolejny wpisu
 • datę nabycia
 • numer faktury lub rachunku
 • nazwę wyposażenia
 • cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia
 • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia (dotyczy wyłącznie podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów),datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

 

Co dalej ewidencja wyposażenia jest bardzo ważnym narzędziem, ponieważ pozwala na monitorowanie wszystkich elementów wyposażenia i sprawdzenie, czy są one w odpowiednim stanie technicznym i czy są wymieniane na czas. Dzięki temu można w porę reagować i wyeliminować ewentualne usterki, co zapobiegnie większym uszkodzeniom wyposażenia i zapewni jego sprawne działanie.

Sekretariat Ewidencja wyposażenia

Co zyskasz wdrażając oprogramowanie do ewidencji wyposażenia?

Porządek w ewidencji wyposażenia

 • Usprawniony proces zarządzania wyposażeniem. Z systemu do ewidencji wyposażenia będziesz mógł śledzić wszystkie elementy wyposażenia twojego przedsiębiorstwa, jak również ich status i lokalizację. Dzięki temu będziesz w stanie szybko identyfikować braki i lepiej zarządzać zasobami.

Mniejsze koszty ewidencji wyposażenia - wdrożenia programu

Aplikacja do ewidencji wyposażenia może pomóc Ci obniżyć koszty związane z zarządzaniem wyposażeniem. Będziesz mógł lepiej planować zamówienia, unikając niepotrzebnych kosztów. Ponadto możesz wykorzystać dane do optymalizacji procesów, aby zmniejszyć koszty materiałowe i pracownicze.

Zarządzanie zasobami

Wdrożenie programu do ewidencji wyposażenia pozwoli Ci lepiej zarządzać zasobami i umożliwi identyfikację potencjalnych problemów w Twoim systemie. Możesz wykorzystać dane do tworzenia raportów i analiz, aby lepiej zarządzać swoją firmą. Z aplikacji do ewidencji wyposażenia będziesz mógł zarządzać i monitorować wydajność Twojego wyposażenia. Możesz wykorzystać dane do optymalizacji procesów, w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Sekretariat ewidencja wyposażenia

Do czego służy program ewidencji wyposażenia?

Aplikacja do ewidencji wyposażenia to oprogramowanie do zarządzania zasobami i wyposażeniem firmy. Umożliwia ono zarządzanie zasobami i wyposażeniem w celu ustalenia ich lokalizacji, poziomu zużycia i stanu technicznego. Idąc dalej system do ewidencji wyposażenia zapewnia również kontrolę nad kosztami związanymi z wyposażeniem, a także ułatwia planowanie i wdrażanie inwestycji. Dzięki wdrożeniu rozwiązania do ewidencji wyposażenia można zarządzać zakupem, magazynowaniem i wydawaniem wyposażenia oraz śledzenia zużycia i utrzymania ruchu. Pozwala również na tworzenie raportów i analizowanie danych, co umożliwia lepsze planowanie i zarządzanie procesami. Organizacje często wykorzystują system do ewidencji wyposażenia, aby zwiększyć wydajność i wprowadzić oszczędności. Pozwala on na monitorowanie i zarządzanie zasobami w celu optymalizacji wykorzystania wyposażenia i zminimalizowania zbędnych kosztów.

Z praktycznego punktu widzenia najlepiej jest kupić gotowy druk akcydensowy zatytułowany Ewidencja wyposażenia. Nie ma jednak przeszkód, by – z zachowaniem zasad przewidzianych dla księgi przychodów – taką ewidencję prowadzić w naszym systemie Sekretariat, jeżeli przedsiębiorca zachowa wszystkie wpisy wedle powyższych zasad.

Do czego służy program ewidencji wyposażenia
Program do ewidencji wyposażenia a rejestr środków trwałych
Sekretariat Ewidencja wyposażenia

Rejestr środków trwałych kompleksowe zarządzanie wyposażeniem firmy

Spis środków trwałych jest dokumentem, który zawiera informacje na temat aktywów trwałych firmy, takich jak maszyny, budynki, samochody, meble, sprzęt biurowy, oprogramowanie itp. Rejestr zawiera szczegółowe informacje na temat każdego środka trwałego, w tym jego nazwę, numer seryjny, datę zakupu, wartość, datę rozpoczęcia użytkowania, informacje na temat gwarancji i ewentualnych napraw, informacje dotyczące amortyzacji oraz inne istotne informacje. Idąc dalej rejestr środków trwałych jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ umożliwia śledzenie i zarządzanie aktywami trwałymi firmy. Pomaga również w ustalaniu podatków i odliczenia amortyzacji. Dodając na koniec  rejestr środków trwałych jest często wykorzystywany do określenia wartości firmy i poziomu aktywów trwałych, które posiada.

Zarządzanie majątkiem firmy poprzez ewidencję wyposażenia.

Kompleksowe zarządzanie wyposażeniem firmy jest ważnym elementem jej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorstwo musi mieć świadomość dokładnego stanu swojego wyposażenia, a także wybierać odpowiednią strategię zakupu, użytkowania i utrzymania tego wyposażenia. Pierwszym krokiem jest stworzenie dokładnego i aktualnego inventarium. Przedsiębiorstwo powinno mieć pełną listę wszystkich rodzajów sprzętu, który posiada, jak również ich lokalizacji i stanu. W ten sposób będzie mogło dokładnie kontrolować, jakie elementy są dostępne i w jakim stanie są. Kolejnym ważnym krokiem jest wybranie odpowiedniej strategii zakupu i utrzymania wyposażenia. Firma powinna zdecydować, jakie rodzaje sprzętu są dla niego najbardziej odpowiednie oraz jakie metody zakupu i utrzymania są najbardziej opłacalne. Kolejnym ważnym aspektem jest wprowadzenie odpowiednich procedur utrzymania wyposażenia.

Przedsiębiorstwo powinno stworzyć często aktualizowane procedury dotyczące konserwacji i naprawy wszystkich elementów wyposażenia, aby zapewnić, że sprzęt będzie działał bezawaryjnie. Kompleksowe zarządzanie wyposażeniem firmy obejmuje również monitorowanie stanu wyposażenia i jego wykorzystania. Firma powinna mieć system, który pozwoli mu monitorować, jak wiele jest wykorzystywane do działalności i jak często jest aktualizowane. Na koniec, zakład powinien okresowo przeprowadzać audyty wyposażenia, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo i jest w dobrym stanie. Audyt powinien obejmować wszystkie elementy wyposażenia, a także oceniać jego stan i skuteczność użytkowania.

 

Rejestr wyposażenia aplikacja gromadząca informację o majątku firmy

Ewidencja wyposażenia program może zawierać następujące informacje:

 1. Identyfikacja wyposażenia: Numer seryjny, numer inwentarzowy lub inny unikalny identyfikator przypisany do każdego elementu wyposażenia.

 2. Opis i specyfikacja: Opis szczegółowy i specyfikacja techniczna wyposażenia, obejmujące jego cechy, funkcje i parametry.

 3. Data nabycia: Data, w której wyposażenie zostało nabyte lub wprowadzone do systemu.

 4. Wartość: Wartość finansowa wyposażenia, czy to koszt zakupu, aktualna wartość rynkowa lub inna wartość, która jest istotna dla instytucji.

 5. Lokalizacja: Informacje dotyczące fizycznego położenia wyposażenia, na przykład numer pokoju, oddziału lub lokalizacji wewnątrz budynku.

 6. Stan techniczny: Informacje o stanie technicznym wyposażenia, w tym daty serwisów, napraw, aktualnych problemów itp.

 7. Historia przemieszczeń: Rejestr przemieszczeń wyposażenia między różnymi lokalizacjami w instytucji, zmiany właścicieli, daty przekazania itp.

 8. Odpowiedzialność: Informacje o osobie lub departamencie odpowiedzialnym za wyposażenie oraz informacje o aktualnym użytkowniku lub posiadaczu.

Pozostańmy w kontakcie

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas