Konfigurowalność

Zarządzanie dokumentami poprzez system WorkFlow charakteryzuje się elastycznością, która umożliwia dopasowanie ustawień systemu do potrzeb konkretnego klienta. Dzięki nowoczesnej platformie oraz różnorodnym właściwością system sprawdza się w wielu różnych instytucjach.

Bezpieczeństwo

Elektroniczny obieg dokumentów to jedno bezpieczne miejsce przechowywania dokumentów. Przekazywane dokumenty mogą być opatrzone odpowiednimi prawami dostępu, co daje pewność że trafią do odpowiednich osób.

Kontrola nad dokumentami

Obieg dokumentów daje możliwość pełnej kontroli, wyklucza dezorganizację pracy i eliminuje czas, który poświęca się na poszukiwanie informacji. Elektroniczne zarządzanie dokumentami gwarantuje, że dokumenty są odpowiednio opisane i skategoryzowane.

Oszczędność czasu

Elektroniczny obieg dokumentów sprawia, że Państwa pracownicy mają szybki dostęp do zasobów poprzez Internet, a dotarcie do poszukiwanych informacji zajmuje tylko chwilę.

GaleriaKorzyści