...
elektroniczne archiwum dokumentów a przepływ informacji
ATSoftware Audyt informatyczny

Sprawdź w jakiej kondycji jest twoje IT

Dobre zarządzanie infrastrukturą informatyczną przyczynia się do jej sprawnego funkcjonowania. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów jest możliwe gdy posiadamy o nich pełną wiedzę.

Audyt informatyczny jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.

Przeprowadzenie audytu umożliwi nam dostarczenie klientowi kompleksowych informacji o posiadanych zasobach sprzętu oraz oprogramowania.