...
Elektroniczny obieg dokumentów
Sekretariat Workflow

Sekretariat WorkFlow elektroniczny obieg dokumentów

Sekretariat WorkFlow elektroniczny obieg dokumentów to zaawansowane narzędzie, które umożliwia skuteczny elektroniczny obieg dokumentów w firmie. Tradycyjne metody pracy sekretariatu oparte na papierowej dokumentacji i manualnych procesach stają się coraz mniej wydajne i czasochłonne. Dlatego coraz więcej firm przechodzi na elektroniczne rozwiązania, które oferują automatyzację procesów, centralizację danych oraz lepsze zarządzanie dokumentacją. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie korzyści przynosi program sekretariat z WorkFlowem jako elektroniczny obieg dokumentów i jakie funkcje warto znaleźć w takim oprogramowaniu.

Skuteczny Elektroniczny Obieg Dokumentów

WorkFlow elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na automatyzację wielu procesów, takich jak przekazywanie dokumentów do odpowiednich osób, generowanie powiadomień o zadaniach czy przypomnienia o terminach. Dzięki temu firma oszczędza czas i zasoby, a także minimalizuje ryzyko błędów.

System Sekretariat WorkFlow umożliwia centralne gromadzenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej. Wszystkie związane z nimi zadania są śledzone, a historia zmian i edycji jest dostępna w jednym miejscu. To ułatwia kontrolę nad dokumentacją i zapewnia lepszą organizację.

Sekretariat WorkFlow elektroniczny obieg dokumentów to nieodzowne narzędzie dla firm, które chcą zwiększyć efektywność i organizację pracy biura poprzez elektroniczny obieg dokumentów. Automatyzacja procesów, centralizacja danych, bezpieczeństwo informacji czy integracja z innymi systemami to tylko niektóre z zalet, które warto znaleźć w takim oprogramowaniu. Wybierając odpowiednie rozwiązanie, firma może uniknąć problemów związanych z tradycyjnymi metodami zarządzania dokumentacją, a jednocześnie zwiększyć wydajność pracy i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Pobierz demo

Pobierz program

video prezentacje

Zobacz video prezentacje

Informacje o cenie

Czego potrzebujesz ?

Masz pytanie?

Napisz do nas

Sekretariat Workflow

Korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

Obieg dokumentów gwarantuje, że dokumenty są odpowiednio opisane i skategoryzowane, co daje możliwość sprawnego wyszukania niezbędnych danych
Publikowane dokumenty mogą być opatrzone odpowiednimi prawami dostępu, co daje pewność, że nie dostaną się w niepowołane ręce
Prosta administracja systemem, rozbudowane prawa dostępu
Możliwość modelowania formatki dokumentu.
Skrócenie czasu przetwarzania dokumentu i podniesienie ergonomii pracy

Sekretariat Workflow to znacznie więcej niż system do obiegu dokumentów

Ewidencja wyposażenia w programie dziennik korespondencji
01

Efektywne zarządzanie przepływem informacji

System może obsługiwać procesy skanowania, rejestracji, dekretacji analitycznej, obiegu, archiwizacji i wyszukiwania najczęściej wykorzystywanych typów dokumentów, jak np. dzienniki podawcze, zapotrzebowania wewnętrzne, faktury kosztowe, umowy, wnioski urlopowe, delegacje czy okólniki. Oprogramowanie zapewnia dołączanie dowolnych plików.

02

Dlaczego warto zastosować elektroniczny obieg dokumentów?

System elektronicznego obiegu dokumentów zamienia papierową wersję dokumentów na elektroniczną, co ułatwia pracę oraz umożliwia stały i nieograniczony dostęp do dokumentu dla wyznaczonej grupy użytkowników.

03

Automatyzacja zadań biurowych dzięki elektronicznemu obiegowi

Oferowany przez nas system elektronicznego obiegu dokumentów jest narzędziem automatyzującym procesy zarządzania informacją i obiegiem pracy oraz dowolnych dokumentów w przedsiębiorstwie. System do obiegu dokumentów może pracować samodzielnie, bądź stanowić jeden z elementów platformy Sekretariat.

Sekretariat WorkFlow elektroniczny obieg dokumentów to system obiegu dokumentów i ich archiwizacji, który kompleksowo podchodzi do problemu zarządzania danymi, szczegółowo analizując różne ich aspekty.

04

Efektywne komunikowanie się i zarządzanie dokumentacją dzięki elektronicznemu obiegowi

System elektronicznego obiegu dokumentów jest bardzo pomocny, gdyż umożliwia szybki dostęp do informacji, które często dostępne są jedynie dla wąskiego grona osób. Ważne jest to dla kadry zarządzającej, która dzięki temu ma bardzo szybko wgląd do wszystkich dokumentów, które codziennie trafiają do firmy oraz są generowane przez pracowników.

 
Zarządzanie jakością ISO
Sekretariat Workflow

Jak usprawnić obieg dokumentów w firmie?

Obieg dokumentów w firmie, który może pozwolić na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie niepotrzebnego stresu, wymaga spełnienia przede wszystkim jednego warunku – musi sprawnie przebiegać. To właśnie od niego zależy w dużej mierze jakość usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo. Niestety, napływ dużej liczby zamówień, faktur i innych dokumentów może czasem sprawny obieg zaburzyć. Oprócz tego duży wpływ na sprawny przepływ dokumentów w firmie mają pracownicy. Wszystko zależy od indywidualnych nawyków zarządzania przez nich dokumentami.

Na czym polega sprawny obieg dokumentów

Każda firma wypracowuje swój własny system zaprowadzania w niej porządku, gdyż musi on w pełni odpowiadać jej charakterowi. Dzięki zorganizowanemu obiegowi dokumentów można zniwelować ryzyko zagubienia ważnej dokumentacji.

Elektroniczny obieg dokumentów całkowicie niweluje problem dotyczący zagubienia ważnych dokumentów występujących w firmie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie swobodnie wyszukiwać niezbędne dla nas informacje z danego okresu.

Zastosuj Sekretariat Worflow elektroniczny obieg dokumentów

Prezentujemy Państwu Nasze rozwiązania wspierające elektroniczny obieg dokumentów w firmie. Dzięki nim przedsiębiorstwo zyskuje łatwy dostęp do wszystkich informacji oraz dokumentów dotyczących klientów, realizowanych projektów, zakupionych urządzeń itp. Dzięki korzystaniu z takich nowoczesnych form wspomagających obieg dokumentów firma minimalizuje ryzyko ich zaginięcia, a także zaoszczędza czas, który byłby stracony na ich odszukiwanie.

Zarządzanie dokumentami w firmie poprawia jej funkcjonalność, a o tym jak istotne jest odpowiednie zastosowanie systemu możemy przekonać się na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją oraz sprzedażą. Zanim wprowadzono system do zarządzania dokumentami (workflow) każdy z departamentów pracował osobno, przez co nie do końca miał świadomość, gdzie znajdują się konkretne umowy i dokumenty. Bez obiegu dokumentów może dochodzić też do zagubienia się konkretnych faktur lub zapytań ofertowych, przez co zarówno opłaty, jak i odpowiedzi mogą nie być zrobione na czas. A to może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Elektroniczne archiwum dokumentów – Sekretariat sprawia, że dostęp do dokumentów jest szybszy, lepiej kontrolowany, a papierowy oryginał może spoczywać bezpiecznie w szafie i nie ma obawy, że ktoś go zgubi lub zniszczy.

Sekretariat Workflow

Zalety Elektronicznego obiegu dokumentów

Konfigurowalność

Zarządzanie dokumentami poprzez system WorkFlow charakteryzuje się elastycznością, która umożliwia dopasowanie ustawień systemu do potrzeb konkretnego klienta. Dzięki nowoczesnej platformie oraz różnorodnym właściwością system sprawdza się w wielu różnych instytucjach.

Bezpieczeństwo

Elektroniczny obieg dokumentów to jedno bezpieczne miejsce przechowywania dokumentów. Przekazywane dokumenty mogą być opatrzone odpowiednimi prawami dostępu, co daje pewność że trafią do odpowiednich osób.

Kontrola

Obieg dokumentów daje możliwość pełnej kontroli, wyklucza dezorganizację pracy i eliminuje czas, który poświęca się na poszukiwanie informacji. Elektroniczne zarządzanie dokumentami gwarantuje, że dokumenty są odpowiednio opisane i skategoryzowane.

Oszczędność czasu

Elektroniczny obieg dokumentów sprawia, że Państwa pracownicy mają szybki dostęp do zasobów poprzez Internet, a dotarcie do poszukiwanych informacji zajmuje tylko chwilę.

Sekretariat Workflow

Korzyści Z Wdrożenia​

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów pozwala na uporządkowanie spraw związanych z digitalizacją, obiegiem, archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. System pozwala na uporządkowanie spraw związanych z obiegiem dokumentów, wymianą informacji, wysyłaniem i odbieraniem dokumentów oraz zarządzaniem dokumentami. System pozwala na przechowywanie wszystkich dokumentów w jednym bezpiecznym miejscu, a także na dostęp do tych dokumentów w czasie rzeczywistym.

Skuteczne monitorowanie i raportowanie w systemie elektronicznego obiegu dokumentów

System pozwala również na wysyłanie automatycznych powiadomień do użytkowników, oznaczanie dokumentów, tworzenie kopii zapasowych i zarządzanie użytkownikami. Sekretariat WorkFlow elektroniczny obieg dokumentów pozwala na zmniejszenie zużycia papieru, zmniejszenie kosztów związanych z drukowaniem i archiwizowaniem dokumentów oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa dokumentów poprzez ich szyfrowanie i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Cyfryzacja
Ewidencja
Sekretariat Workflow

Dla kogo System Obiegu Dokumentów

System, który usprawni obieg dokumentów jest rozwiązaniem, którego potrzebuje każda firma. System ten pozwala na stworzenie wirtualnego obiegu dokumentów, co umożliwia szybką wymianę informacji i dokumentów między pracownikami, bez konieczności ich fizycznego przesyłania. System ten pozwala również firmom na lepszą kontrolę nad dokumentacją, a także ułatwia śledzenie ich przepływu.

Bezpieczeństwo i poufność danych w elektronicznym obiegu dokumentów

Ponadto zmniejsza to ryzyko utraty ważnych dokumentów, ponieważ wszystkie informacje są zapisywane w jednym miejscu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku firm, które mają dużo dokumentacji do zarządzania i które często wymieniają dokumenty z zewnętrznymi partnerami. System ten może również zapewnić większą bezpieczeństwo, ponieważ umożliwia stosowanie szyfrowania i ograniczenia dostępu do dokumentów.

Sekretariat Workflow

Czym jest Elektroniczny Obieg Dokumentów?

Obieg dokumentów w firmie to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na efektywną pracę organizacji i jej wydajność. Obieg dokumentów stanowi mechanizm pozwalający na szybkie przetwarzanie, wymianę i udostępnianie informacji. System obiegu dokumentów pozwala na optymalizację i usprawnienie zarządzania informacjami i ich przetwarzania.

System obiegu dokumentów w firmie powinien być zintegrowany z całym systemem informacyjnym firmy. Oznacza to, że wszystkie dokumenty powinny być przesyłane, przechowywane i zarządzane za pomocą tego samego systemu. System obiegu dokumentów powinien umożliwiać szybką i bezproblemową wymianę informacji między różnymi działami firmy, a także udostępnianie dokumentów wszystkim pracownikom.

Na czym polega sprawny obieg dokumentów

System obiegu dokumentów powinien być również elastyczny i dostosowany do potrzeb poszczególnych działów firmy. Powinien on umożliwiać dostosowanie obiegu dokumentów do wymogów działu, wymagań regulacyjnych, a także umożliwiać szybkie i bezproblemowe wprowadzanie zmian i aktualizacji. Dzięki temu cała firma będzie mogła w pełni wykorzystać system obiegu dokumentów.

System obiegu dokumentów powinien umożliwiać również śledzenie dokumentów, aby zapewnić, że dokumenty są wysyłane na właściwe adresy. System powinien również umożliwiać łatwe wyszukiwanie dokumentów w celu szybkiego znalezienia potrzebnych informacji. System powinien również zapewniać bezpieczeństwo dokumentów, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu dostępowi.

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Sekretariat WorkFlow elektroniczny obieg dokumentów to również znaczne usprawnienie obiegu zadań, dzięki czemu lepiej koordynuje się procesy biznesowe i przepływ informacji. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala firmom szybciej dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia rynkowego poprzez automatyzację przepływu informacji. Dzięki temu pracownicy mogą pracować bardziej efektywnie i produktywnie, a także łatwiej wymieniać się informacjami, co pozwala na lepszą współpracę i wzajemną komunikację. Ponadto, zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów może znacznie zmniejszyć ilość papieru i zużycia energii, co przyczynia się do ochrony środowiska.

Jak może wyglądać elektroniczny przepływ

Wdrażając system obiegu dokumentów w firmie, gwarantujesz sprawne zarządzanie dokumentami oraz ułatwienie pracy pracownikom. System obiegu dokumentów pozwala zredukować czas potrzebny na przetwarzanie i dostarczanie dokumentów, zwiększając tym samym wydajność pracowników. System służy do rejestrowania wszystkich dokumentów wejściowych i wyjściowych, umożliwiając przechowywanie i dostęp do nich. Pozwala również na automatyzację procesu zatwierdzania i udostępniania dokumentów, wraz z wygenerowanymi przez system raportami i przypomnieniami. System obiegu dokumentów może być również wykorzystywany do wykrywania i śledzenia naruszeń wewnętrznych procedur.

Pozostańmy w kontakcie

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas