...
elektroniczne archiwum dokumentów a przepływ informacji
ATSoftware Analiza przedwdrożeniowa

Analiza jako proces

Analiza Przedwdrożeniowa jest procesem, podczas którego nasi specjaliści przeprowadzą szczegółowe rozpoznanie faktycznych potrzeb Twojej firmy. Dzięki temu będziemy mogli zaprojektować dobrze zaplanowane i kompletne wdrożenie, w zakładanym czasie i w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu.

Cele dokumentu

Przeprowadzenie wstępnej analizy potrzeb i proponowanych rozwiązań w zakresie zastosowania Systemu Informatycznego w obszarze logistycznym funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem dokumentu nie jest opis zagadnień związanych z szeroko rozumianym konsultingiem zwłaszcza w procesie reorganizacji firmy.

Zakres dokumentu

Dokument zawiera propozycję rozwiązań w zakresie systemu wspierającego procesy biznesowe zachodzące u Klienta. Ujęto w nim elementy funkcjonalne, jakie zostały ustalone w toku prac analitycznych.

Dokument zawiera propozycje i scenariusze realizacji procesów biznesowych Klienta w oparciu o standardową funkcjonalność systemu informatycznego w odniesieniu do informacji o bieżących procesach zachodzących w firmie.

Całość dokumentu zawiera opis głównych procesów biznesowych oraz strukturę przedsiębiorstwa. W związku z tym w dokumencie znajduje się odzwierciedlony stan obecny łącznie z przedstawieniem wariantów realizacji rozwiązań i ewentualnych zmian w funkcjonalności.

Dokument „Analizy” sporządzony jest przez konsultantów na podstawie otrzymanych materiałów w formie papierowej jak i elektronicznej, oraz na podstawie rozmów, które odbywały się w siedzibie Klienta.