...
Usługi ATSoftware

Software House

Tworzymy aplikacje internetowe od 2008 roku. Zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwala nam skutecznie odpowiadać na potrzeby Klientów.

Produkcja oprogramowania

Tworzymy oprogramowanie zgodnie z najnowocześniejszymi standardami projektowania i programowania. Przy projektowaniu wykorzystujemy wszystkie najnowsze narzędzia i techniki, takie jak automatyzacja, modelowanie procesów biznesowych i analizy danych. Do programowania używamy języków takich jak Java, C#, Python i JavaScript. Do tworzenia aplikacji wykorzystujemy również technologie takie jak HTML, CSS, AJAX i SQL. Dzięki temu możemy zapewnić wysoką jakość kodu, który jest zgodny z najbardziej współczesnymi standardami tworzenia oprogramowania.

Analiza biznesowa

Naszym celem jest pomoc w optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrożenie systemów IT i narzędzi, które wspierają funkcjonowanie firmy.

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny jest to proces weryfikacji systemu informatycznego i jego elementów składowych, w celu określenia jego wydajności, zgodności z wymogami i zabezpieczeń oraz jego zgodności z przepisami i wytycznymi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.