Rejestracja wyjazdów służbowych

Funkcjonalność wspomagająca rejestrację delegacji krajowych i zagranicznych pracowników firmy. Wpływa na usprawnienie pracy sekretariatu oraz szybkie wyszukiwanie wprowadzonych delegacji. Każdą wprowadzoną delegacje można wydrukować automatycznie z programu unikając dodatkowej straty czasu na wypisywanie druków polecenia wyjazdu służbowego oraz rozliczenia delegacji.

Podstawowe funkcje - Delegacje

  • Rejestracja delegacji krajowych i zagranicznych
  • Zdefiniowany wydruk polecenia wyjazdu służbowego
  • Szybkie wyszukiwanie delegacji wg wybranych kryteriów
  • Wydruk listy delegacji wg danego czasookresu


Galeria