Rejestracja środków trwałych

Ewidencja wyposażenia pozwala w łatwy i szybki sposób zarzadzanie dowolnymi elementami wyposażenia firmy. Program wspiera prowadzenie ewidencji zasobów stanowiących wyposażenie pracowników lub kontrahentów. Podczas przypisania zasobu do osoby operator ma możliwość wydruku protokołu przekazania zasobu. Wszystkie wydruki mogą być edytowane i dostosowane do potrzeb klienta, bezpośrednio w programie. Przypisywanie zasobów odbywa się za pomocą techniki „przeciągnij - upuść” co znacznie ułatwia zarządzanie bazą ewidencji wyposażenia.

Podstawowe funkcje - Ewidencji wyposażenia

  • Definiowanie dowolnych typów ewidencji
  • Łatwe przypisywanie zasobów do pracowników za pomocą techniki „przeciągnij - upuść”
  • Drukowanie etykiety zasobu w formacie kodu kreskowego
  • Proste i szybkie filtrowanie zasobów
  • Duża liczba pól opisowych wyposażenia
  • Możliwość konfiguracji formularza wyposażenia, poprzez ukrywanie oraz zmianę rozmieszczenia pól na formularzu

Program Sekretariat moduł Ewidencja to łatwy w obsłudze program wspomagający ewidencjonowanie i obsługę składników wyposażenia firmy. Ewidencja wyposażenia ułatwia kontrolę nad posiadanym sprzętem komputerowym (wraz z jego podzespołami), licencjami na oprogramowanie i innymi elementami wyposażenia. Każdy składnik może być szczegółowo opisany (nr seryjny, stan techniczny, data zakupu, nr faktury, osoba odpowiedzialna, lokalizacja itp.). Ewidencja wyposażenia daje ponadto możliwość generowania różnego rodzaju zestawień, raportów i dokumentów, a także eksport i archiwizację wprowadzonych danych.

Kiedy trzeba prowadzić ewidencję wyposażenia?

Ewidencja wyposażenia jest obowiązkowym elementem prowadzonej działalności w sytuacji gdy przedsiębiorcy w swoim majątku posiadają składniki, które nie są środkami trwałymi.

Obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z treścią par. 4 niniejszego rozporządzenia osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - oraz ewidencji wyposażenia.

Co należy ująć w ewidencji wyposażenia?

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami o podatku dochodowym do środków trwałych. Oznacza to, że składnikiem wyposażenia który musi zostać wprowadzony do ewidencji wyposażenia jest majątek który spełnia łącznie dwa warunki: przewidywany okres używania jest krótszy niż jeden rok,wartość jego nabycia lub wytworzenia przekracza 1500 zł.

Jakie elementy zawiera ewidencja wyposażenia?

Przepisy nie określają wzoru ewidencji wyposażenia, wskazują jednak na jej niezbędne elementy takie jak:

numer kolejny wpisu,datę nabycia,numer faktury lub rachunku,nazwę wyposażenia,cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia (dotyczy wyłącznie podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów),datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia.

Gdzie ewidencjonować

Z praktycznego punktu widzenia najlepiej jest kupić gotowy druk akcydensowy zatytułowany Ewidencja wyposażenia. Nie ma jednak przeszkód, by - z zachowaniem zasad przewidzianych dla księgi przychodów - taką ewidencję prowadzić w naszym systemie Sekretariat, jeżeli przedsiębiorca zachowa wszystkie wpisy wedle powyższych zasad.