Zarządzanie jakością

Moduł ISO umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania jakości. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia prosty dostęp do księgi jakości, procedur jakości, procesów oraz formularzy, przez co program stanowi doskonałe narzędzie pracy pełnomocnika ds. ISO w firmie. Jest to rozwiązanie przemyślane i zaprojektowane z myślą o użytkowniku, nie tylko pod kątem jego potrzeb, ale i udogodnień.

Podstawowe funkcje - ISO

  • Umożliwia tworzenie księgi jakości
  • Zapewnia nadzór nad dokumentacją , wprowadzanie kontrolowanych zmian oraz archiwizację poprzednich wersji dokumentacji
  • Hierarchiczna budowa i powiązania między dokumentami umożliwiają łatwą nawigację po systemie oraz przyśpiesza proces przeglądania danych
  • Umożliwia tworzenie dokumentów za pomocą wbudowanego edytora lub dołączanie gotowych plików utworzonych w innych edytorach tekstu (MS Word, Excel, Open Office)
  • Umożliwia tworzenie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów bez wykorzystania papieru
  • Umożliwia mapowanie oraz wizualizację procesów za pomocą diagramów logicznych


Galeria