Czym jest System Zarządzania Jakością ISO 9001?

Standard ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością. Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu, które mają zastosowanie, gdy organizacja potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klientów.

Na całym świecie ponad milion certyfikowanych firm czerpie korzyści z certyfikacji normy ISO 9001 jako narzędzia do zarządzania organizacją i doskonalenia swojej działalności. Norma obejmuje, mające zastosowanie na całym świecie wymagania dla zapewnienia jakości wyrobów, usług oraz projektowania i rozwoju.

System zarządzania jakością funkcjonuje skuteczniej wówczas gdy cele organizacji są jasno zdefiniowane. Aby osiągnąć te cele, muszą one być mierzalne oraz mieć przełożenie na kluczowe wskaźniki przejrzystych i skutecznych procesów. Najlepszym dowodem zdolności organizacji do osiągnięcia sukcesu jest ciągłe doskonalenie wyników.

Jako specjaliści pragniemy dostarczać Państwu komplementarnych rozwiązań. Oznacza to, iż dysponujemy narzędziami, które w codziennym użytkowaniu pozwolą usprawnić etap wdrażania norm, monitorowania efektywności przeprowadzanych procesów oraz przygotowywanie obligatoryjnej dokumentacji. Proponujemy przede wszystkim oprogramowanie do ISO, które ułatwi Państwu samodzielne nadzorowanie zmian oraz wszystkich procesów im towarzyszących. Oprogramowanie do ISO zostało przygotowane przez specjalistów, którzy w ciągu swojej wieloletniej kariery zawodowej uczestniczyli w licznych standaryzacjach. Dzięki temu rozwiązania te odpowiadają na potrzeby organizacji z różnych branż.

Zarządzanie jakością

Moduł ISO umożliwia kompleksowe zarządzanie dokumentacją systemu zarządzania jakości. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia prosty dostęp do księgi jakości, procedur jakości, procesów oraz formularzy, przez co program stanowi doskonałe narzędzie pracy pełnomocnika ds. ISO w firmie. Jest to rozwiązanie przemyślane i zaprojektowane z myślą o użytkowniku, nie tylko pod kątem jego potrzeb, ale i udogodnień.

Podstawowe funkcje - ISO

  • Umożliwia tworzenie księgi jakości
  • Zapewnia nadzór nad dokumentacją , wprowadzanie kontrolowanych zmian oraz archiwizację poprzednich wersji dokumentacji
  • Hierarchiczna budowa i powiązania między dokumentami umożliwiają łatwą nawigację po systemie oraz przyśpiesza proces przeglądania danych
  • Umożliwia tworzenie dokumentów za pomocą wbudowanego edytora lub dołączanie gotowych plików utworzonych w innych edytorach tekstu (MS Word, Excel, Open Office)
  • Umożliwia tworzenie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów bez wykorzystania papieru
  • Umożliwia mapowanie oraz wizualizację procesów za pomocą diagramów logicznych


Galeria