Rejestr wyjść
Sekretariat Firma

Ewidencja wyjść pracowników

Funkcjonalność rejestruje wszystkie wyjścia pracowników z firmy. Pracownik wyjeżdżając do klienta musi zaewidencjonować swoje opuszczenie miejsca pracy uzupełniając kluczowe informacje o tym do kogo wyjeżdża o której godzinie i w jakim celu. Osoby odpowiedzialne za prowadzanie sekretariatu mogą w szybki sposób sprawdzić o której godzinie dana osoba opuściła stanowisko pracy.

Ewidencja wyjść pracowników jest zestawem zapisów dotyczących wszystkich wyjść pracowników z organizacji. Zapisy te zazwyczaj obejmują datę, czas wyjścia, powód wyjścia i imię i nazwisko pracownika. Ewidencja wyjść pracowników służy do monitorowania nieobecności pracowników, kontrolowania ich czasu pracy i określania wymagań dotyczących wymiaru etatu. Zapisy w ewidencji wyjść pracowników mogą również służyć do monitorowania obecności i zapewniania zgodności z przepisami prawa pracy.

Wdrożenie aplikacji pozwala na szybki i niezawodny dostęp do informacji związanych z wyjazdami służbowymi w firmie.

Pobierz demo

Pobierz program

video prezentacje

Zobacz video prezentacje

Informacje o cenie

Czego potrzebujesz ?

Masz pytanie?

Napisz do nas

Galeria systemu Sekretariat

Wybrane zdjęcia z naszego systemu.

Sekretariat Firma

Rejestr wyjść Podstawowe funkcje

Rejestracja wyjść pracownika
Szybkie wyszukiwanie wyjść wg wybranych kryteriów
Wydruk listy wyjść wg danego czasookresu

Ewidencja wyjść służbowych

Ewidencja wyposażenia w programie dziennik korespondencji
01

Ewidencja wyjść służbowych powinna zawierać informacje o celu wyjścia, czasie wyjścia i powrocie, imieniu, nazwisku i stanowisku pracownika oraz podpisie przełożonego, który autoryzuje wyjście. Warto też dodać kolumnę, w której pracownik będzie mógł wpisać adres, do którego udał się w trakcie wyjścia służbowego.

02

Chyba każdemu z nas zdarzyło się wyjść na chwilę z pracy, aby załatwić ważną sprawę w urzędzie, odwieźć dziecko do szkoły czy odebrać przesyłkę. Zdarza się też, że presja czasu i obowiązki służbowe wymagają od nas opuszczenia miejsca pracy wcześniej lub pozostania w nim dłużej. Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi czasu wolnego w przypadku pojawienia się okoliczności wymagających jego opuszczenia miejsca pracy. W praktyce oznacza to, że pracownik ma prawo do przerw w pracy (w zależności od potrzeb i sytuacji) lub do skrócenia czasu pracy. Pracodawca powinien udzielić wolnego zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym kraju lub firmie. Na potrzebę krótkotrwałych wyjść został utworzony tzw. wniosek o wyjście prywatne w godzinach pracy. Jest to dosyć często wybierana opcja przy tego typu sytuacjach.

03

Wyjścia prywatne w godzinach pracy reguluje w zasadzie jeden przepis znajdujący się w Kodeksie Pracy. Zgodnie z nim, jeśli pracownik wychodzi w celu wykonania czynności niezwiązanych z pracą, musi uzyskać na to zgodę pracodawcy. Oczywiście, jeśli wyjście nie zakłóca wykonywania obowiązków służbowych, nie jest to konieczne. Pracodawca może jednak wyznaczyć limity wyjść prywatnych, które mogą być wykonywane w ciągu dnia lub w określonych godzinach.

04

Pracownik ma możliwość umówienia się z pracodawcą, że odpracuje nieobecności w pracy w późniejszym czasie. Ustanowienie takiego porozumienia nazywa się zawieszeniem absencji. Zazwyczaj pracownik musi odpracować swoje nieobecności w innym czasie niż zazwyczaj, często po godzinach lub w weekend. Pracodawca może zażądać, aby pracownik przedstawił uzasadnienie, dlaczego nie może być w danym czasie w pracy. Jeśli pracownik przedstawi wystarczająco uzasadnione powody, pracodawca może udzielić mu zgody na odpracowanie nieobecności w innym czasie.

Pozostańmy w kontakcie

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas