...
Rejestr umów program
Sekretariat Firma

Rejestr Umów program - skuteczne zarządzanie umowami

Rejestr umów program to kluczowe narzędzie w skutecznym zarządzaniu dokumentacją biznesową. W dobie rosnącej liczby umów i kontraktów, zarządzanie nimi staje się coraz bardziej skomplikowane i czasochłonne. Wprowadzenie elektronicznego rejestru umów pozwala firmom na usprawnienie procesu zarządzania umowami, co przyczynia się do lepszej organizacji, szybszego dostępu do informacji i minimalizacji ryzyka.

Po co wrażać program do rejestracji umów?

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie firmy bez umów, kontraktów i innych dokumentów, które regulują zasady na jakich świadczymy nasze usługi. Forma prowadzenia biznesu oraz jego skala bardzo często zmusza nas do zarządzania coraz to większymi archiwami dokumentów, o które należy dbać i przechowywać przez cały okres świadczenia usług, a nawet po ich zakończeniu. O ile małe firmy jakoś radzą sobie z tym problemem, o tyle skala operacyjna dużych firm już niestety odczuwa skutki braku narzędzi takich jak program rejestr umów.

Narzędzie Rejestr Umów jest to program, który porządkuje umowy oraz ułatwia zarządzanie nimi. Główną korzyścią wdrożenia tego modułu jest przechowywanie w jednym miejscu wszystkich kluczowych dokumentów w firmie. W rejestrze można umowy porządkować według działów, przedmiotu, itp. System przypomina o terminie wygaśnięcia umowy, co pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć procedurę przetargową jej odnowienia.

Czym jest rejestr umów program?

Rejestr umów program to elektroniczne narzędzie służące do centralnego gromadzenia, klasyfikowania i zarządzania wszystkimi umowami i kontraktami zawartymi przez firmę. Może to obejmować umowy z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, a także zatrudnienia. Dzięki rejestracji umów w jednym miejscu, firma zyskuje dostęp do kompleksowych informacji na temat swojej dokumentacji.

Pobierz demo

Pobierz program

video prezentacje

Zobacz video prezentacje

Informacje o cenie

Czego potrzebujesz ?

Masz pytanie?

Napisz do nas

Galeria systemu Sekretariat

Wybrane zdjęcia z aplikacji Rejestr Umów

Sekretariat Firma

Rejestr umów jakie są podstawowe funkcje w programie?

Tworzenie dowolnych typów umów
Numeracja umów dla każdego typu
Duża liczba informacji o zawartej umowie
Szybkie wyszukiwanie umowt na listach
Przypominanie o kończących umowach

Rejestracja umów w programie

Rejestracja umów w programie
01

Rejestr umów program - Kluczowy element skutecznego zarządzania dokumentacją

Każda organizacja powinna dostosować proces zarządzania umowami do swoich potrzeb. Mała firma, o prostym procesie produkcyjnym bazującym na kilku czy kilkunastu produktach, prowadząca pojedyncze projekty inwestycyjne, wystarczy, że oprze swój proces zarządzania umowami na prostych umowach jednostkowych i nieskomplikowanym programie do rejestracji umów. Dla większych instytucji ewidencja i wprowadzanie umów może oprzeć się o procesy i systemy Workflow takie jak:

Warto zapoznać się z definicją obiegu dokumentów Wiki

02

Wprowadzenie programu do rejestru umów - Korzyści i funkcje

W każdej instytucji niezwykle istotne jest sprawne zarządzanie umowami. Są one podstawą transakcji handlowych w przedsiębiorstwie, określają zobowiązania firmy wobec klientów czy też zobowiązania kontrahentów wobec przedsiębiorstwa. Umowy stanowią podstawę dla wielu działań biznesowych i mogą obejmować transakcje handlowe, umowy wynajmu, umowy z dostawcami, umowy z pracownikami itp. 

03

Rejestr umów program - Narzędzie do optymalizacji procesów biznesowych

Funkcjonalność rejestru umów w postaci programu informatycznego służy do wystawiania umów zawartych z różnymi podmiotami gospodarczymi. Pozwala rejestrować wszystkie niezbędne informacje na temat umów takie jak: data wprowadzenia umowy, rodzaj umowy, podmiot, okres obowiązywania umowy, wartość oraz przedmiot. System pozwala na pełną kontrolę nad umowami poprzez wyświetlanie informacji odnośnie dat upływu danej umowy.

Sekretariat Firma

Korzyści Rejestr umów

Porządek w rejestrze

Uporządkowanie dokumentów w spójnych rejestrach – możliwość śledzenia historii dokumentów

Wyszukiwanie umów

Łatwe wyszukiwanie dokumentów, filtrowanie i tworzenie zestawień w odniesieniu do rozmaitych kryteriów

Porządek w umowach

Uporządkowanie i przejrzystość działań związanych z obsługą umów, łatwe monitorowanie terminów wygaśnięcia umów

Jeden program do gromadzenie i zarządzania umowami
Sekretariat Umowy

Wspólne repozytorium umów - jak wprowadzać umowy do programu?

Moduł w programie umożliwia szybki dostęp do wszystkich umów zakupowych zawartych przez jednostki organizacyjne firmy. Odpowiednie profilowanie uprawnień pozwala na zarządzanie dostępem do umów. Moduł może pełnić funkcję Centralnego Rejestru Umów  w firmie.

Dlaczego warto zautomatyzować rejestr umów?

Rozwiązanie w sposób bezpieczny i efektywny zarządza wszystkimi istotnymi dokumentami związanymi z umowami, spełniając równocześnie wymogi prawne oraz te dotyczące zasad przechowywania. Teraz kontrakt można utrwalić w formie cyfrowej, wyszukać oraz zarządzać bieżącymi umowami ramowymi i o współpracy oraz umowami licencyjnymi i serwisowymi jedynie po naciśnięciu klawisza. Dostęp do programu rejestru umów może posiadać każdy pracownik firmy.

Jak program rejestru umów wpływa na efektywność zarządzania dokumentacją

Rozwiązanie Sekretariat Firma do zarządzania umowami oferuje jedno repozytorium do przechowywania umów, zapewniając pracownikom natychmiastowym dostęp do potrzebnych informacji. Gdy dokumenty są już w systemie – zaimportowane z innych systemów lub zeskanowane – łatwiej jest na nich pracować przez cały okres obowiązywania umowy. Każda zmiana jest śledzona i zapisywana w programie, co zapewnia pełną historię zmian z informacjami o dacie zmiany i osobie dokonującej zmiany. Uzupełnione umowy mogą następnie przejść przez cykl zatwierdzania w trybie automatycznym, a odpowiednia osoba zatwierdzająca może skorzystać z opcji podpisu cyfrowego.

Sekretariat umowy

Do czego służy program rejestr umów?

Program Sekretariat Rejestr Umów służy do zarządzania umowami zawartymi z różnymi przedmiotami gospodarczymi. Program umożliwia tworzenie, edycję, usuwanie i przeglądanie umów. Pozwala także użytkownikowi na tworzenie i edycję załączników do umowy oraz monitorowanie terminów wyznaczonych w umowie. Użytkownik ma dostęp do szczegółowych informacji na temat każdej umowy, takich jak data zawarcia, dane stron i załączniki. 

Funkcje i cechy programu do rejestru umów

Program umożliwia także wykonywanie wielu podstawowych operacji, takich jak wyszukiwanie i sortowanie umów. Użytkownik może także tworzyć raporty na temat umów i ich załączników. Program Rejestr Umów to narzędzie, które ułatwi firmom zarządzanie umowami i ograniczy czas i wysiłek wymagany do ich przeglądania i aktualizacji.

Szybki dostęp do zapisów umowy

Zarządzanie uprawnieniami w umowach

Nadzór nad umowami

Kompletny przegląd umów

Wdrażanie programu do rejestru umów - Najlepsze praktyki i wyzwania

Rejestr umów program to nieocenione narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać swoją dokumentacją i minimalizować ryzyko związanego z umowami. Elektroniczne gromadzenie, klasyfikowanie i zarządzanie umowami ułatwia dostęp do informacji, pozwala na lepszą organizację dokumentów oraz skuteczne zarządzanie terminami. Wybierając odpowiedni program rejestracji umów, firma może uniknąć problemów związanych z dokumentacją, a jednocześnie zwiększyć swoją efektywność i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Program rejestr umów do czego służy?
Pozostańmy w kontakcie

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas