Dziennik korespondencji
Sekretariat Online

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej jest dokumentem, który zawiera zapisy informacji dotyczących wszystkich przychodzących i wychodzących korespondencji. Zazwyczaj obejmuje ona daty i adresy nadawcy i odbiorcy, a także tematy i treści korespondencji. Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej jest ważnym narzędziem do zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy. Pozwala ona na śledzenie wszystkich wymian korespondencji, co ułatwia organizację i zarządzanie informacjami. Umożliwia również utrzymanie pełnego rejestru wszystkich wymian korespondencji, co pomaga w utrzymaniu dokładnego i aktualnego rejestru informacji.

Zastanawiasz się, jaki dziennik korespondencji wybrać?

Przede wszystkim musisz określić, jakiego rodzaju korespondencję będziesz gromadzić. Jeśli chcesz przechowywać listy lub inne dokumenty, możesz rozważyć zakup dziennika korespondencji w formacie papierowym lub elektronicznym. Papierowe dzienniki korespondencji są bardziej odpowiednie do przechowywania dokumentów, które są często używane i muszą być szybko dostępne. Dzienniki elektroniczne są bardziej odpowiednie do przechowywania dokumentów, które są rzadko używane. Ponadto, jeśli chcesz mieć dostęp do swoich dokumentów z dowolnego miejsca, możesz rozważyć zakup specjalnego oprogramowania do zarządzania korespondencją.

Informacje o cenie

Czego potrzebujesz ?

Masz pytanie?

Napisz do nas

Galeria systemu Sekretariat

Wybrane zdjęcia z naszego systemu.

Sekretariat Archiwum

Podstawowe funkcje dziennika korespondencji

Rejestracja korespondencji otrzymanej z możliwością przekazania do kolejnego pracownika lub wysłania pocztą elektroniczną.
Rejestracja korespondencji wysłanej z możliwością przekazania do kolejnego pracownika lub wysłania pocztą elektroniczną.
W liście kontrahentów przechowywane są najważniejsze informacje o kontrahentach, z którymi prowadzimy wszelkie kontakty.
Za pomocą filtrów na listach w łatwy i szybki sposób wyszukamy wszelkie informacje odnośnie korespondencji oraz kontrahentów.
Pod każdy dokument korespondencji można dodawać zeskanowane załączniki. Znika problem papierowych dokumentów.

Elektroniczny obieg korespondencji

Ewidencja wyposażenia w programie dziennik korespondencji
01

Elektroniczny obieg korespondencji to innowacyjne narzędzie informatyczne, które umożliwia wymianę korespondencji cyfrowej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Pozwala on na przechowywanie i wysyłanie dokumentów w postaci elektronicznej, co redukuje koszty i czas wykonywania tych samych czynności w formie papierowej. System umożliwia tworzenie i przesyłanie dokumentów przez internet, dzięki czemu korespondencja może być dostarczana szybko i bezpiecznie. Obiegiem korespondencji w systemie można zarządzać w prosty sposób, umożliwiając odbiorcom szybkie i łatwe przeglądanie korespondencji. System zapewnia również bezpieczeństwo danych, dzięki czemu wszystkie dane są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

02

Elektroniczny obieg korespondencji jest szczególnie przydatny w przypadku wielu firm, które wymagają częstej wymiany korespondencji z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. System pozwala zredukować koszty związane z wysyłaniem i odbieraniem korespondencji papierowej, co wpływa na wzrost produktywności pracy. Ponadto system można łatwo skonfigurować do wymagań konkretnej firmy, co pozwala zautomatyzować obieg korespondencji i zapewniać szybki dostęp do dokumentów.

03

Elektroniczny obieg korespondencji jest bardzo przydatnym narzędziem dla wszystkich firm, które prowadzą dużo korespondencji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. System pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy, a także zwiększa bezpieczeństwo danych. Dzięki obiegowi korespondencji można szybko przesyłać i wymieniać dokumenty, ponieważ wszystkie przychodzące i wychodzące listy są przechowywane w jednym miejscu. System ten pozwala również na weryfikację i kontrolę dokumentów, dzięki czemu można zapobiegać błędom i zapewnić, że wszystkie dokumenty są aktualne. Co więcej, dzięki elektronicznemu obiegowi korespondencji można łatwo monitorować etapy procesu, co pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów i poprawianie wydajności.

04

Rozpocznij elektroniczny obieg dokumentów od rejestracji korespondencji w elektronicznym dzienniku. Elektroniczny obieg dokumentów zaczyna się od rejestracji korespondencji w elektronicznym dzienniku . Rejestracja korespondencji w elektronicznym dzienniku polega na wprowadzeniu danych dotyczących nadawcy i odbiorcy oraz nadanego numeru dokumentu. W dzienniku korespondencji można również wpisać datę wysłania lub otrzymania dokumentu oraz inne informacje, które mogą być pomocne w dalszym procesie obiegu dokumentów.

Zarządzanie jakością ISO
Sekretariat Online

Obieg korespondencji

W wielu firmach pocztę przychodzącą i wychodzącą rejestruje się w dużych, papierowych książkach korespondencyjnych. Te książki są często używane do rejestrowania informacji o wszystkich listach, paczkach i innych wysyłanych i odbieranych pismach. Książki korespondencyjne mogą odzwierciedlać daty i kwoty płatności, a także inne ważne informacje, które są wymagane do wykonania transakcji. Pozwalają one firmom monitorować wszelkie wysyłane i odbierane korespondencje, aby zapewnić sprawny proces komunikacji między pracownikami firmy i ich klientami. Książki te są także często wykorzystywane do udokumentowania dostaw lub usług, które były dostarczane przez firmę.

Sam proces obsługi korespondencji jest niezwykle prosty i odbywa się w kilku etapach.

  1.  Przyjmowanie korespondencji: Po otrzymaniu korespondencji, należy ją przyjąć, zarejestrować i zeskanować. Rejestracja powinna zawierać datę jej otrzymania, jej numer i dane adresata. 
  2. Przetwarzanie korespondencji: Następnym krokiem jest przetwarzanie korespondencji i odpowiednie jej przypisanie. Przetwarzanie polega na określeniu, jakie działanie należy wykonać w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję.
  3. Wykonywanie akcji: Kolejnym krokiem jest wykonanie określonej akcji, która może polegać na udzieleniu odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, przekazaniu jej do innej osoby lub działu firmy, przygotowaniu dokumentów i innych czynności.
  4. Wykonanie akcji: Gdy akcja zostanie wykonana, należy wykonać wszelkie konieczne kroki w celu jej zrealizowania, w tym wysłanie odpowiednich dokumentów lub korespondencji. 5. Monitorowanie korespondencji: Po wykonaniu akcji należy monitorować jej wyniki i rezultaty. Należy również monitorować korespondencję, aby upewnić się, że nie została ona zgubiona lub zapomniana.

Papierowy dziennik korespondencji bądź ten przygotowany w arkuszu kalkulacyjnym nie zapewniają tak dużej skuteczności firmie. Papierowy dziennik korespondencji wymaga ręcznego wprowadzania danych, co może być czasochłonne i błędne. Z kolei arkusz kalkulacyjny może być skuteczny, ale nie zapewnia zbyt wielu narzędzi do analizy danych, co może być trudne do przeprowadzenia skutecznych analiz. Jednakże istnieje wiele systemów do zarządzania korespondencją, które są znacznie bardziej skuteczne dla firm niż papierowy dziennik korespondencji lub arkusz kalkulacyjny. Systemy te zapewniają szybki dostęp do informacji, umożliwiają śledzenie przepływu korespondencji, ułatwiają zarządzanie zadaniem i zasobami, a także umożliwiają tworzenie zaawansowanych raportów i analiz. Systemy te są niezwykle przydatne w zarządzaniu korespondencją, ponieważ skracają czas pracy i pomagają firmom skuteczniej kontrolować swoją korespondencję.

Sekretariat Online

Zalety dziennika korespondencji

Szybki dostęp

Posiadasz dostęp do dokumentów firmowych wszędzie gdzie jesteś, w drodze, w domu lub w biurze. Obsługa systemu możliwa z każdego miejsca, 24h/dobę.

Kontrola

Uporządkuj swoje dokumenty. Porzuć chaos w dokumentach, zarządzaj procesem ich tworzenia, edytowania i zatwierdzania.

Funkcjonalność

System stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie projektowania i tworzenia oprogramowania przez Naszą firmę. Rozwiązanie bazujące na stacjonarnym programie Sekretariat.

Bezpieczeństwo

Dane przechowywane są w bezpiecznym miejscu. Ze względu na specyfikę oraz dużą odpowiedzialność, korzystamy z specjalistycznego hostingu danych Webio.

Sekretariat Online

Zalety elektronicznego dziennika korespondencji

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej znacznie przyspiesza pracę firmy w wielu kwestiach. Pozwala na szybkie odnalezienie informacji, danych i dokumentacji. Dzięki jej stosowaniu można także łatwiej i skuteczniej śledzić wszystkie trasy korespondencji, co jest szczególnie przydatne w przypadku skarg, reklamacji i innych zapytań od klienta. Ponadto, za pomocą ewidencji korespondencji można także oceniać skuteczność pracy działu korespondencji oraz sprawdzać, jak szybko odpowiadane są na zapytania. Ewidencja ta jest wykorzystywana również do monitorowania wszystkich wysyłanych i otrzymywanych pism, co pozwala na szybki dostęp do informacji, a także umożliwia szybkie podjęcie działań w przypadku nieprawidłowości.

Ewidencja korespondencji ma także inną ważną zaletę. Chodzi tu oczywiście o znacznie szybsze dekretowanie dokumentów. Zamiast przeszukiwać całą szufladę z różnymi dokumentami, wystarczy wprowadzić odpowiednie kryteria wyszukiwania, aby natychmiast wyświetlić wymagane dokumenty. System ewidencji korespondencji ułatwia także śledzenie wszystkich dokumentów, które przesyłają się między działami w firmie. Może to być bardzo przydatne w przypadku ważnych dokumentów, które muszą być przesyłane z jednego działu do drugiego. Ponadto system ten może być bardzo przydatny w przypadku zgubienia dokumentu przez pracownika wystarczy wpisać odpowiednie szukane kryteria, aby znaleźć stratowany dokument.

 

 

Cyfryzacja
Ewidencja
Sekretariat Online

Tworzenie pocztowej książki nadawczej

Z pozycji dziennika korespondencji można stworzyć elektroniczną książkę nadawczą. Książka ta może zawierać wszystkie informacje zawarte w dzienniku korespondencji, w tym datę i godzinę wysłania lub otrzymania korespondencji, adresata, temat, rodzaj korespondencji i inne szczegóły. Informacje te można wykorzystać do analizy i monitorowania trendów w korespondencji. Może to być przydatne w wielu sytuacjach, takich jak np. określenie skuteczności kampanii marketingowych lub monitorowanie poziomu obsługi klienta. Książka nadawcza może również być używana do śledzenia korespondencji przesłanej przez pracowników lub kontrahentów, aby upewnić się, że wszystkie wiadomości są wysyłane na czas. Książka nadawcza może być również używana do śledzenia wszelkich nieprawidłowości w korespondencji, takich jak nieautoryzowane wysyłanie lub otrzymywanie korespondencji, aby upewnić się, że wszelkie nadużycia są odpowiednio zgłaszane i zbadane. Może to być również przydatne do śledzenia wszelkich problemów związanych z wysyłką lub odbieraniem korespondencji, aby szybko znaleźć i naprawić problem.

Pocztowa książka nadawcza powinna przede wszystkim zawierać wiarygodne określenie nadawcy i adresata przesyłki, wartość oraz ilość nadanych przesyłek wraz z numerem nadawczym i datę ich nadania. W przypadku paczek, w książce konieczne jest również zapisanie opisu zawartości przesyłki i jej wagi. Przy większych przesyłkach konieczne jest również zapisanie numeru dokumentu, który jest wymagany do ich wysyłki. Książka ta jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala na sprawne i szybkie wyszukanie przesyłki oraz jej historii. Umożliwia również monitorowanie statusu przesyłki. Ponadto, książka ta może być również wykorzystywana jako dokument księgowy, a jej wpisy mogą służyć jako dowód w przypadku ewentualnych problemów związanych z przesyłkami.

 
Pozostańmy w kontakcie

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas