Program Zlecenia spedycyjne spedycyjne jest nowoczesnym narzędziem do zarządzania procesami spedycyjno-transportowymi. Proste i tanie narzędzie dzięki któremu zapanujesz nad swoimi procesami logistycznymi.

Zlecenia spedycyjne to system który dedykowany jest firmom transportowym lub działom transportu o dowolnym charakterze.

Program może służyć do wystawiania własnych zleceń transportowych (spedycyjnych), jak również do rejestrowania zleceń otrzymanych, drukowania i wysyłania potwierdzeń przyjęcia zlecenia. Wszystkie dokumenty mogą być drukowane oraz wysyłane pocztą elektroniczną w postaci HTML.

Konfigurowalność

Wszystkie dostępne listy zleceń spedycyjnych, kontrahentów operator może dostosować do własnych potrzeb. Wydruk zlecenia można dostosować za pomocą wbudowanego edytora wydruków.

Bezpieczeństwo

Dane przechowywane są na komputerze lokalnym a nie w chmurze. Dostęp do danych zabezpieczony jest loginem oraz hasłem.

Kontrola nad zleceniami

System może działać w środowisku sieciowym przez co większa ilość osób może mieć dostęp do przetrzymywanych dokumentów. Elektroniczne zarządzanie dokumentami gwarantuje, że dokumenty są odpowiednio opisane i skategoryzowane.

Oszczędność czasu

Elektroniczny obieg zleceń sprawia, że Państwa pracownicy mają szybki dostęp do zasobów, a dotarcie do poszukiwanych informacji zajmuje tylko chwilę.

GaleriaKorzyści

Jednostanowiskowa licencja wieczysta

99.00 netto

  • Zlecenia spedycyjne
  • Lista kontrahentów
  • Słowniki
  • Edytor wydruków
  • Aktualizacje przez JEDEN ROK

Dodatkowe stanowiskolicencja wieczysta

99.00PLN netto

  • Zlecenia spedycyjne
  • Lista kontrahentów
  • Słowniki
  • Edytor wydruków
  • Aktualizacje przez JEDEN ROK


Aby zalogować się do programu użyj następujących danych:
Użytkownik: admin
Hasło: admin

Informacje

Zlecenie spedycyjne to dokument wystawiany przez spedytora w celu potwierdzenia zawarcia umowy z kontrahentem dotyczącej zlecenia organizacji transportu towarów. Szablon standardowo powinien zawierać informację o zleceniodawcy, zleceniobiorcy, za/rozładunku (termin oraz lokalizację), specyfikację ładunków, wymagania pojazdu, dane kierowcy, warunki oraz ustalone zasady i kwotę wynagrodzenia.

Czym zlecenie spedycyjne różni się od zlecenia przewozowego?

Zlecenie spedycyjne od zlecenia przewozowego różni się tym, że w umowie przewozowej określa się tylko termin załadunku i rozładunku oraz kierunek docelowy towaru. W umowie spedycyjnej powinny pojawić się szczegóły dotyczące organizacji transportu.

Charakterystyczne dla zlecenia spedycyjnego są określenia w nazwie dokumentu „Zlecenie spedycyjne” lub „Zlecenie zorganizowania przewozu”, dla zlecenia przewozowego „Zlecenie transportowe” lub Zlecenie przewozu”. Istotna różnica polega na tym, że w zleceniu spedycyjnym znajdziemy takie pozycje jak „Stawka” lub „Stawka za usługę”, rozumiane jako zapłata za wykonywaną usługę, a w przypadku zlecenia przewozowego „Fracht” lub „Zapłata za fracht”.

Zautomatyzowane wystawianie zleceń

Jeśli nie masz dedykowanego narzędzia do zarządzania zleceniami, wypróbuj naszą aplikację, która w pełni automatyzuje proces tworzenia i realizowania zleceń.