Dedykowany moduł Sekretariat Firma-Umowy


Funkcjonalność systemu elektronicznego, jaki napisała Nasza firma softwarowa pozwala skorzystać z rozwiązania takiego jak elektroniczny rejestr umów. Taki e – rejestr przysłuży się wystawianiu dokumentów z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, z którymi dana firma prowadzi współpracę. Program ten pozwala zarejestrować wszystkie informacje, które są niezbędne. Będą to: data wprowadzenia umowy, rodzaj umowy, podmiot, okres obowiązywania umowy, wartość umowy oraz jej przedmiot. System dms pozwoli na pełną kontrolę co do zawieranych umów poprzez wyświetlanie informacji odnośnie dat upływu danej umowy.

Wśród głównych funkcji elektronicznego rejestru umów wymienić należy: tworzenie dowolnych typów umów, numerację umów dla każdego typu, możliwość zamieszczenia dużej liczby wiadomości o konkretnych umowach, szybkie wyszukiwanie na listach, a także opcję przypominania o kończących się umowach. Oczywiście, w takim elektronicznym systemie będzie można zamieścić jeszcze wiele innych informacji, które znacznie przysłużą się dobrej organizacji pracy firmy. Prosty model organizacyjny pozwoli skuteczniej pracować Działowi Administracji. Będzie można również pozwolić sobie na większe poczucie bezpieczeństwa, kiedy zawężony zostanie krąg odbiorców konkretnej dokumentacji. Taka poufność spowoduje, iż nie będzie obaw co do tego, że niepowołane osoby będą miały wgląd do poszczególnych kartotek. Taki centralny rejestr umów pozwoli na sprawne zarządzanie firmą. Nie będzie już trzeba szukać wszystkich dokumentów po różnych Działach. Wszystko będzie skupione w jednym miejscu. Znacznie usprawni to wszystkie sprawy związane z formalnościami oraz wykluczy chaos informacyjny pomiędzy pracownikami. Nie będzie również mowy o jakichkolwiek niedopatrzeniach z uwagi na wcześniej wspomnianą możliwość otrzymywania powiadomień co do wiążących terminów. Przestawienie profilu firmy na elektroniczny rejestr umów sprawi między innymi, iż będzie ona mogła profesjonalnie wykonywać swoje codzienne zadania.

  • Tomasz Matuszczyk
  • 14/01/2014
  • 0
  • Sekretariat Archiwum, Archiwizacja danych

Dodaj komentarz